Newyddion

Calendrau 2018

Mae calendrau 2018 nawr ar gael i’w harchebu am £5 yr un neu 5 am £20.  Rhowch wybod i Sian yn fuan ac fe wnawn ni geisio gyrru calendrau atoch cyn y Nadolig (01545 560255).  Post am ddim!  Maen nhw’n ffordd wych i hysbysebu’r gymdeithas ac yn anrhegion Nadolig da.  

Cylchlythyr Calan Gaeaf 2017

Mae’r Cylchlythyr Calan Gaeaf 2017 ar gael yma.

Sioe Luniau 2017

Cynhelir y Sioe Luniau unwaith eto eleni!  Yr un categorïau â’r llynedd. Pedwar dosbarth: tarw, buwch anner/heffer/treisiad a llo. Lluniau ohonynt o‘r ochr, os gwelwch yn dda, drwy’r post at Croesheddig Newydd, Pentre’r Bryn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NB erbyn dydd Llun 18 Medi. Cyhoeddir yr enillwyr ar ôl y CCB.  Pob hwyl arni!

2017 Cylchlythyr Haf

Mae’r cylchlythyr Haf 2017 ar gael yma