Sioe Luniau 2017

Cynhelir y Sioe Luniau unwaith eto eleni!  Yr un categorïau â’r llynedd.

Pedwar dosbarth: tarw, buwch anner/heffer/treisiad a llo.

Lluniau ohonynt o‘r ochr, os gwelwch yn dda, drwy’r post at Croesheddig Newydd, Pentre’r Bryn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NB erbyn dydd Llun 18 Medi.

Cyhoeddir yr enillwyr ar ôl y CCB.  Pob hwyl arni!