Newyddion

Calendrau 2018

Mae calendrau 2018 nawr ar gael i’w harchebu am £5 yr un neu 5 am £20.  Rhowch wybod i Sian yn fuan ac fe wnawn ni geisio gyrru calendrau atoch cyn y Nadolig (01545 560255).  Post am ddim!  Maen nhw’n ffordd wych i hysbysebu’r gymdeithas ac yn anrhegion Nadolig da.

 

Cylchlythyr Calan Gaeaf 2017

Mae’r Cylchlythyr Calan Gaeaf 2017 ar gael yma.

Cylchlythyr – Calan Gaeaf 2017

CCB 2017; Sioe Luniau; Calendrau 2018; Grassroots; Tâl aelodaeth a chofrestriadau; Ffair Wanwyn 2018; Gweplyfr GHC; Teirw.  2017 Cylchlythyr Gaeaf 2017 Winter Newsletter

Sioe Luniau 2017

Cynhelir y Sioe Luniau unwaith eto eleni!  Yr un categorïau â’r llynedd.

Pedwar dosbarth: tarw, buwch anner/heffer/treisiad a llo.

Lluniau ohonynt o‘r ochr, os gwelwch yn dda, drwy’r post at Croesheddig Newydd, Pentre’r Bryn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NB erbyn dydd Llun 18 Medi.

Cyhoeddir yr enillwyr ar ôl y CCB.  Pob hwyl arni!