Yn y Cyfryngau

Gwartheg Hynafol Cymru ar "Ffermio"

Gwartheg Hynafol Cymru ar “Ffermio”

Mehefin 2019 Yn heulwen diwedd mis Mai ymddangosodd buches gwartheg lliw Cymreig Sian a Gareth Ioan ar raglen ‘Ffermio’ S4C.  Roedden nhw’n ymateb i awgrym a wnaed gan Brif Weithredwr yr RBST, Christopher Price, bod bridiau cynhenid yn cynnig dyfodol cadarn i ffermwyr ym Mhrydain yn dilyn Brexit.  Nododd Sian a Gareth sut roedd y […]

"Porwr yr Wythnos" PONT

“Porwr yr Wythnos” PONT

24 Mai 2019 Corff sy’n hyrwyddo pori a chadwraeth ydy PONT (Pori Natur a Threftadaeth), ac mae “Porwr yr wythnos” gyda nhw. Yr ydym yn falch iawn i weld bod Gwydion, bustach gwyn Cymreig, ydy’r porwr yr wythnos yma. Mae e a’i gyd-weithwyr yn gweithio’n galed i Goed Cadw (Woodland Trust) yn pori yng nghoedwigoedd […]

Gwartheg Hynafol Cymru ar Radio Wales

Gwartheg Hynafol Cymru ar Radio Wales

Mawrth 12 2017 Rhoddodd Gareth a Sian Ioan gyfweliad diddorol iawn i raglen BBC Radio Wales “Country Focus” yn ddiweddar.  Cafodd y rhaglen ei darlledu ar 12 Mawrth a gallech chi ei clywed yma tan 12 Ebrill.  Mae’r cyfweliad yn dechrau am 21:17 munudau.  Hefyd, mae lluniau hyfryd, yn gynnwys llo gwyn pert!

Erthygl yn "Y Tir"

Erthygl yn “Y Tir”

Chwefror 2016 Erthygl yn “Y Tir”, papur yr Undeb Amaethwyr Cymru (FUW).