Yn y Cyfryngau

Gwartheg Hynafol Cymru ar Radio Wales

Gwartheg Hynafol Cymru ar Radio Wales

Mawrth 12 2017 Rhoddodd Gareth a Sian Ioan gyfweliad diddorol iawn i raglen BBC Radio Wales “Country Focus” yn ddiweddar.  Cafodd y rhaglen ei darlledu ar 12 Mawrth a gallech chi ei clywed yma tan 12 Ebrill.  Mae’r cyfweliad yn dechrau am 21:17 munudau.  Hefyd, mae lluniau hyfryd, yn gynnwys llo gwyn pert!

Erthygl yn "Y Tir"

Erthygl yn “Y Tir”

Chwefror 2016 Erthygl yn “Y Tir”, papur yr Undeb Amaethwyr Cymru (FUW).

Erthygl yn y "Three Counties Farmer"

Erthygl yn y “Three Counties Farmer”

Mai 2015 Erthygl Saesneg yn y papur ffermio Swydd Henffordd, Swydd Gaerwrangon a Swydd Gaerloyw.

GHC ar ITV Cymru

GHC ar ITV Cymru

Ebrill 2016 Cafodd GHC sylw yn ddiweddar ar raglen ITV Cymru ‘Coast and Country’. Darlledwyd yr eitem ar 22 Ebrill ac roedd yn cynnwys trafodaeth am hanes y gwartheg a’r gymdeithas, ynghyd â sgyrsiau gyda Sian a Gareth Ioan a Geraint Jones Lewis. Roedd y gwartheg yn edrych yn hyfryd ac er i Ruth Wignall […]