Conserving and promoting colour varieties of the old traditional Welsh cattle

Y gwartheg Cymreig delfrydol

Mae Gwartheg Hynafol Cymru yn frîd delfrydol ar gyfer ucheldiroedd a rhostiroedd Cymru.  Maent yn wartheg hynod o galed a all ffynnu ymhob amgylchiad.  Mae eu blewyn hir a’u natur galed yn golygu y gallan nhw barhau’r gaeaf ar y tir, hyd yn oed yn nannedd tywydd garw.

Yn frîd amlbwrpas yn wreiddiol, mae’r brid cyfoes yn anifail cig bendigedig.  Yn gymedrol o gorff, gan bwyso tua 600-800 cilo, maent yn cynhyrchu cig blasus o ansawdd uchel.  Maen nhw’n dygymod yn dda â thir gwael ac yn medru cael eu tewhau ar borfa yn unig.  Mae Gwartheg Hynafol Cymru yn ddelfrydol ar gyfer pori cadwraethol.

Maent y famau da ac yn geni a magu llo yn gymharol ddidrafferth.  Mae Gwartheg Hynafol Cymru yn hawdd i’w cadw ac yn ddelfrydol ar gyfer ffermwyr tiroedd uwch, tyddynwyr a bridwyr sy’n dymuno cefnogi cyfoeth ein hetifeddiaeth amaethyddol Gymreig.

To top