Conserving and promoting colour varieties of the old traditional Welsh cattle

Croeso i wefan Cymdeithas Gwartheg Hynafol Cymru

Mae Cymdeithas Gwartheg Hynafol Cymru yn diogelu ac hyrwyddo amrywiaeth lliw ein buches genedlaethol wreiddiol.

Roedd gwartheg Cymru yn arfer bod yn amrywiol eu lliw – gwyn, coch, glas, cenglog yn ogystal â du. Roedd lliwiau gwahanol yn boblogaidd mewn gwahanol ardaloedd.

Er cael eu hesgeuluso am genedlaethau, cadwyd yr amrywiaeth lliw ar rhai o ffermydd bychain ym mryniau canolbarth Cymru, lle roedd y gwartheg yn cael eu gwerthfawrogi am eu gwytnwch a’u haddasrwydd i’r hinsawdd garw.

Heddiw mae’r gwartheg hanesyddol hardd yma yn profi dadeni dan warchodaeth Cymdeithas Gwartheg Hynafol Cymru a sefydlwyd yn 1981.

Dewch i gael cipolwg ar wartheg gwreiddiol Cymru.

Ar y tudalennau yma gallwch:

  • Dod i wybod mwy am y gwartheg lliwgar
  • Dysgu am waith y gymdeithas 
  • Darllen y newyddion diweddaraf
  • Cael gwybod am ddigwyddiadau
  • Bori yn hanes cyfoethog y gwartheg 
  • Gweld lluniau o’r gwartheg 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu sylw, mae croeso i chi gysylltu.

Chwedl Llyn y Fan

To top