Hafan

Croeso i wefan cymdeithas Gwartheg Hynafol Cymru – y gymdeithas sy’n hyrwyddo amrywiaeth lliw ein buches genedlaethol wreiddiol.

Roedd gwartheg Cymru yn arfer bod yn amrywiol eu lliw – gwyn, coch, glas, cenglog yn ogystal â du. Roedd lliwiau gwahanol yn boblogaidd mewn gwahanol ardaloedd.

3 coloured cattle

Er cael eu hesgeuluso am genedlaethau, cadwyd yr amrywiaeth lliw ar rhai o ffermydd bychain ym mryniau canolbarth Cymru, lle roedd y gwartheg yn cael eu gwerthfawrogi am eu gwytnwch a’u haddasrwydd i’r hinsawdd garw.

Heddiw mae’r gwartheg hanesyddol hardd yma yn profi dadeni dan warchodaeth cymdeithas Gwartheg Hynafol Cymru a sefydlwyd yn 1981.

Dewch i gael cipolwg ar wartheg gwreiddiol Cymru.

P1040254

Ar y tudalennau yma gallwch:

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu sylw, mae croeso i chi gysylltu.

Chwedl Llyn y Fan