Y gymdeithas

Yn ystod y 1970au, dechreuodd llond dwrn o ffermwyr i ddarganfod y gwartheg Cymreig hynny ar ucheldiroedd Cymru nad oedd yn ddu a dysgu am eu hanes.  Gwnaethant hynny dan faner “Y Gwartheg Lliw Cymreig”.  Cymerodd hyn sawl blwyddyn gan fod y gwartheg, gan mwyaf, ar ffermydd diarffordd.  Erbyn 1981 roedd yr amser yn aeddfed i sefydlu cymdeithas frîd, fel y gwelwch o’r darn isod o’r Western Mail.  Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y gymdeithas yn Nolgellau ym Medi 1981 a sefydlwyd Gwartheg Hynafol Cymru.

Yn y man cyntaf canolbwyntiwyd ar adeiladu cofrestr fuches drwy archwilio pob creadur addas, a hynny o niferoedd prin.  Ers hynny mae’r gwaith o gynyddu nifer ac ansawdd y gwartheg wedi cynyddu.  Mae Safon Brîd wedi ei sefydlu a cydnabyddir y lliwiau gan BCMS.

Cynhelir arwerthiannau achlysurol a hysbysebir anifeiliaid unigol ar y wefan hon.  At hynny, mae’r gymdeithas yn ymdrechu i gael yr awdurdodau Ewropeaidd, DEFRA a RBST i gydnabod y gwartheg fel brîd llawn.  Cynhelir CCB a thaith fferm y brid pob mis Medi, sydd bob amser yn ddiwrnod difyr.

 

[pdf https://ancientcattleofwales.org/wp-content/uploads/2014/01/save-welsh-cattle.pdf 604 500]

 

Y swyddogion cyfredol yw:

Llywydd:                                  Tim Ash, Bovey Tracey

Is-lywyddion:                         Bruce McKay, Pennal;  Meirion a Ceinwen Owen

Cadeirydd:                                Gareth Ioan

Is-Gadeirydd:                          Mike Lewis

Ysgrifennydd:                          Sian Ioan

Trysorydd:                                Deborah Powell

Swyddog y Wefan:                   Jane Ricketts Hein

 

Mae croeso bob amser i aelodau newydd – p’un ai bod ganddyn nhw wartheg eu hunain ai peidio.  Mae croeso i bawb sydd eisiau cynorthwyo i warchod a datblygu rhan allweddol o’n treftadaeth amaethyddol a diwylliannol.  Gallwch gysylltu â’r Ysgrifennydd yma.

2016-agm

Rhai o’r aelodau yn y CCB 2016.