Cenglog

Y lliw patrymog hyn, a all gael ei weld gyda rhai du a choch, yw’r lliw mwyaf agored i feirniadaeth o beidio a bod o wir darddiad Cymreig.  Roedd yn sicr wedi tarddu yng Ngogledd Cymru yn Nannau siŵr o fod, lle roedd Syr Robert Vaughan yn mewnforio gwartheg – y math Lakenfelder yn ôl pob tebyg – yn gynnar yn y nawfed ganrif.red belted - ancient cattle of wales

Powell belted bull

Nesaf – Coch  >>>