Cefnwyn

Lineback2Os caiff gwartheg gwyn â chlustiau lliw eu paru ag anifeiliaid du neu goch a bod yr hil sy’n dilyn yn cael eu paru ag anifeiliaid du a choch hefyd, caiff gwartheg cefnwyn eu taflu mewn un neu dwy genhedlaeth.  Y patrwm cefnwyn yw’r mwyaf tywyll a’r anifail gwyn â chlustiau lliw yw’r mwyaf golau.  Yng Ngogledd Cymru, mae’r berthynas yn cael ei phwysleisio gan y tueddiad i lasu yn y gwartheg gwyn Cymreig a hefyd cefnwyn.

Lineback1

Nesaf – Llwyd >>>

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.