Codio BCMS

Dull BCMS o gofrestru lliwiau amrywiol Gwartheg Hynafol Cymru:

CW: Coloured Welsh (gwartheg lliw)Clifton colour heads
CWX: Coloured Welsh Cross (gwartheg lliw croes)
BWB: Belted Welsh Black (gwartheg cenglog duon Cymreig)
BWBX: Belted Welsh Black Cross (gwartheg cenglog duon Cymreig croes)
WW: Welsh White (gwartheg gwynion)
WWX: Welsh White Cross (gwartheg gwynion croes)

Os nad ydych yn sicr pa gôd i’w ddefnyddio wrth gofrestru, gallwch gael cyngor gan GHC neu BCMS.Ioan white & belted head